header image

 
 

Nákresy raketoplánu

Kreslené v rokoch 2005-2008 pre Wikipédiu

Spacelab - vesmírne laboratórium, ktoré do vesmíru vynášal americký raketoplán vo svojom nákladovom priestore

Spacelab – vesmírne laboratórium, ktoré do vesmíru vynášal americký raketoplán vo svojom nákladovom priestore: 1.prechodový tunel medzi orbiterom a Spacelabom
2.úchytky k nákladovému priestoru
3.úchytky na nohy
4.experimentálna jednotka
5.pretlakové moduly
6.vonkajšia plošina
7.infračervený ďalekohľad
8.prístroj na výskum magnetického poľa Zeme
9.nákladový priestor orbitera
10.zadná stena prednej časti orbitera

Predná časť družicového stuňa raketoplánu: 1.priehradky na uloženie predmetov, 2. okienka, 3. priechod medzi pilotnou a obytnou palubou, 4. sedadlo č. 1 (pozícia veliteľa), 5. sedadlo č. 2 (pozícia pilota), 6. sedadlo č. 4, 7. sedadlo č. 3, 8. sedadlo č. 6, 9. sedadlo č. 7, 10. priestor pre leteckú elektrotechniku, 11. dvierka pre prístup k hydroxidu lítnemu (Lithium Hydroxide Door), 12. prechodová komora, sedadlo č. 5, 13. miesto pripojenia začiatku krídla k trupu, vstupný prielez do raketoplánu, 14. predné manévrovacie motory (FRCS – Forward Reaction Control System)

Predná časť družicového stuňa raketoplánu: 1.priehradky na uloženie predmetov,
2. okienka,
3. priechod medzi pilotnou a obytnou palubou,
4. sedadlo č. 1 (pozícia veliteľa),
5. sedadlo č. 2 (pozícia pilota),
6. sedadlo č. 4,
7. sedadlo č. 3,
8. sedadlo č. 6,
9. sedadlo č. 7,
10. priestor pre leteckú elektrotechniku,
11. dvierka pre prístup k hydroxidu lítnemu (Lithium Hydroxide Door),
12. prechodová komora,
sedadlo č. 5,
13. miesto pripojenia začiatku krídla k trupu,
vstupný prielez do raketoplánu,
14. predné manévrovacie motory (FRCS – Forward Reaction Control System)

Družicový stupeň raketoplánu: 1. stabilizačné motory – reaktívny kontrolný systém 2. podvozková šachta 3. predný podvozok 4. okienka 5. pilotná paluba 6. veliteľ letu 7. druhý pilot 8. hlavný vstupný prielez 9. priechod na obytnú palubu 10. dvere do nákladového priestoru 11. nákladový priestor 12. rameno na diaľkové ovládanie 13. radiátory 14. tri hlavné motory 15. orbitálne manévrovacie motory 16. stabilizačné a manévrovacie motory 17. nádrže s palivom a okysličovadlom 18. nádrže s héliom 19. vertikálny stabilizátor (smerovka), kormidlo 20. vyklápacia časť smerovky 21. krídlo 22. elevóny 23. zadný podvozok 24. prípojka na pozemské zariadenie Tepelná ochrana – špeciálne tvarované izolačné platničky priliehajúce na zakrivené plochy: A. Zosilnená uhlíkovo-uhlíková izolácia RCC (teploty nad 1 260 °C) B. Keramické platničky (648 – 1 260 °C) C. Platničky z keramických vlákien (370 – 648 °C) D. Plsť (do 370 °C)

Družicový stupeň raketoplánu:
1. stabilizačné motory – reaktívny kontrolný systém 2. podvozková šachta 3. predný podvozok 4. okienka 5. pilotná paluba 6. veliteľ letu 7. druhý pilot 8. hlavný vstupný prielez 9. priechod na obytnú palubu 10. dvere do nákladového priestoru 11. nákladový priestor 12. rameno na diaľkové ovládanie 13. radiátory 14. tri hlavné motory 15. orbitálne manévrovacie motory 16. stabilizačné a manévrovacie motory 17. nádrže s palivom a okysličovadlom 18. nádrže s héliom 19. vertikálny stabilizátor (smerovka), kormidlo 20. vyklápacia časť smerovky 21. krídlo 22. elevóny 23. zadný podvozok 24. prípojka na pozemské zariadenie
Tepelná ochrana – špeciálne tvarované izolačné platničky priliehajúce na zakrivené plochy:
A. Zosilnená uhlíkovo-uhlíková izolácia RCC (teploty nad 1 260 °C)
B. Keramické platničky (648 – 1 260 °C)
C. Platničky z keramických vlákien (370 – 648 °C)
D. Plsť (do 370 °C)Moje kresby a maľby Moja výtvarná tvorba


Napísať odpoveď

Tip 1: Aby ste predišli možnej strate komentára pri posielaní, napíšte si ho, prosím, do textového editora a sem ho iba prekopírujte.

Tip 2: Pred odoslaním obnovte CAPTCHA príklad stlačením na šípky napravo.

Povolené XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vymazané budú komentáre, ktoré obsahujú spam, nadávky alebo osobné útoky, porušujú zásady slušného správania, vôbec nesúvisia s témou či s komentármi pod ňou, alebo sú presnou kópiou nejakého z predošlých komentárov.

Hodnotu píšte ako číslo, nie slovom * Časový limit vypršal, obnovte prosím CAPTCHA príklad.


 

© 2014 – 2022 Jana Plauchová. S výnimkou materiálov z Wikimedia Foundation všetky práva vyhradené. Kontakt na autorku: adhara (zavináč) volny.cz.