header image

 
 

Recenzia – Alberts a kol.: Základy buňečné biologie

Sú populárno-náučné knihy a populárno-náučné knihy. Kým jedny si len prelistujem a skončia ako ďalší zaberači miesta v poličke, iné – a tých je menšina – beriem do rúk znova a zas, obrátim sa na ne vždy, keď hľadám nejaký fakt, až kým sa ich väzba nezačne rozpadať, a ja ju zachraňujem lepiacou páskou. Do tejto vzácnej skupiny patrí napríklad Velká encyklopedie vesmíru od Kletszeka či Den, kdy se nevrátila Columbia od Přibyla. Táto recenzia však nebude recenzia knihy o vesmíre, ale knihy o biológii – prvej a jedinej, ktorá si u mňa vyslúžila miesto v druhej skupine.

Na populárnu biologickú literatúru som sa nikdy príliš neorientovala a pokiaľ viem, na rozdiel od tej vesmírnej jej na trhu ani veľa nie je – ak, samozrejme, nepočítame knižky o rastlinách, zvieratkách a ich životnom prostredí. Pod populárnou biologickou literatúrou som však mala na mysli podrobnejšie knihy zabŕdajúce do anatómie, morfológie, biochémie, systému a ďalších odbornejších tém. O Základoch buňěčné biologie som sa dozvedela od spolužiakov až na magisterskom stupni vysokej školy. Táto hrubizná kniha zohnateľná len vo väčších kníhkupectvách stála skoro 60 eur – závratná suma, ktorá napriek inflácii ešte dlho závratnou bude. No investícia sa oplatila.

Či už ste úplný začiatočník a samouk, ktorý chce trochu porozumieť princípom fungovania života, alebo pokročilejší študent s medzerami či bez nich, Základy buňečné biolgie vám majú čo dať. Kniha je totiž vystavaná od najjednoduchších základov a vysvetlenia elementárnych pojmov ako bielkovina či vakuola cez čoraz podrobnejšie vnikanie do problematiky až po hĺbku a úroveň minimálne ukončeného bakalárskeho stupňa vysokej školy. A to všetko veľmi nenáročným, čítavým a na pochopenie vhodným jazykom. Hoci molekulárna biológia, genetika a biochémia sú témy, kde sa to pojmami len tak hemží, Základy buňečné biologie na rozdiel od vysokoškolských skrípt nie sú písané spôsobom čo najviac cudzích slov na stranu. Poznatky sú, naopak, podávané veľmi ľudsky. Až tak ľudsky a pochopiteľne, že som túto knižku žartom prezývala „molekulárka pre blbcov“.

Autori sa k základom vracajú, opakujú a ukazujú ich zakaždým z inej stránky. Predvídajú otázky, ktoré čitateľovi vystanú v hlave. Nemusíte z biológie ani chémie ovládať nič. Kniha vám od piky predstaví podstatu chemickej väzby, vlastnosti molekúl a viac – celú filozofiu, mechanizmus ich fungovania, a na školách tak často zanedbávané dôvody, prečo by bunka mala vôbec „vôľu“ pracovať tak ako pracuje. Logicky usporiadanými kapitolami pred vami autori postupne budujú obraz živej bunky ako nesmierne dômyselného stroja používajúceho často až smiešne samozrejmé princípy, aby cez mnohé do seba zapadajúce „ozubené kolieska“ vytvorila komplexný systém, akým sme napríklad my. Kniha zodpovedala viacero mojich otázok, ktoré iné knihy o tejto téme nezodpovedali. Na konci každej kapitoly sa opäť nachádzajú zhrnutia – akési poznámky, fakty v najdôležitejších bodoch – a tiež otázky a úlohy pre tých, čo sa chcú nad témou hlbšie zamyslieť. Aj tie sú zaujímavé, zábavné a vtipné – humor je miestami možno trochu suchý, ale to sa stratí. A ak ste už pokročilejší študenti, stačí jednoducho začať čítať nie od prvého, ale od iného z veľkých celkov, na ktoré je kniha podelená. Aj vysokoškolský študent si v tejto knižke dokáže toho nájsť dosť.

Text je doplnený veľmi vhodnými obrázkami obsahujúcimi jednak schémy a jednak fotografie najčastejšie elektrónového mikroskopu. Schémy sú prehľadné a veľmi výstižné zdôrazňujúce vždy to, čo majú – niekedy vernejšie, inokedy metaforickejšie (napr. aj nákresmi ozubených koliesok), no určite nie zavádzajúco. Snímky mikroskopov sú veľmi kvalitné, vhodne vybrané, a aj laik na nich bez problémov vidí to, čo znázorňujú – teda žiadna rozmazaná „brečka“ známa z školských učebníc a iných zdrojov.

Jediné väčšie mínus tejto knihy vlastne vôbec nevzniklo vinou jej autorov. Je ním fakt, že pôvodné anglické vydanie vzniklo už pred pätnástimi rokmi a molekulárna biológia je jedna z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich disciplín. Kniha je teda už dosť zastaraná. Na druhej strane však knihy ako túto vek nikdy neznehodnotí úplne. Je to totiž kniha o princípoch, ktoré sa nemenia alebo sa menia len veľmi výnimočne – nový výskum prináša hlavne spresňovanie známych poznatkov. A vzhľadom na to, že do priveľkých podrobností táto knižka nejde, v nej nájdeme len málo už neplatných informácií – napríklad odhadovaný počet génov v ľudskom genóme či princípy fungovania programovej bunkovej smrti. S touto výčitkou súčasne vyslovujem želanie, aby sa podobných knižiek prekladalo a vydávalo viac – presunúť energiu potrebnú na české či slovenské vydanie nepotrebných množstiev kníh slúžiacich len úplným laikom na vydávanie kníh, z ktorých si niečo odnesú aj tí mierne pokročilejší. Pretože čo majú tí – už bývalí laici – študovať, keď všetku tú elementárnu literatúru preštudujú? Základy buňečné biologie je skrátka typ knihy, aké na trhu potrebujeme.


 

Názov: Základy buněčné biologie (Úvod do molekulární biologie buňky)
Autor: Bruce Alberts, Dennis Bray, Alexander Johnson, Julian Lewis
Vydavateľstvo: Espero
Počet strán: 740 strán
Jazyk: český jazyk
ISBN: 8090290620
Dátum vydania: 2005

 Knižné recenzie


Napísať odpoveď

Tip 1: Aby ste predišli možnej strate komentára pri posielaní, napíšte si ho, prosím, do textového editora a sem ho iba prekopírujte.

Tip 2: Pred odoslaním obnovte CAPTCHA príklad stlačením na šípky napravo.

Povolené XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vymazané budú komentáre, ktoré obsahujú spam, nadávky alebo osobné útoky, porušujú zásady slušného správania, vôbec nesúvisia s témou či s komentármi pod ňou, alebo sú presnou kópiou nejakého z predošlých komentárov.

Hodnotu píšte ako číslo, nie slovom * Časový limit vypršal, obnovte prosím CAPTCHA príklad.


 

© 2014 – 2024 Jana Plauchová. S výnimkou materiálov z Wikimedia Foundation všetky práva vyhradené. Kontakt na autorku: adhara (zavináč) volny.cz. Stránky archivované Národnou knižnicou SR.