header image

 
 

Zaujímavosti o Zemi a Mesiaci

Pozri tiež článok Mesiac

Viete, že…

Zem

 • …názor, že Zem obieha okolo Slnka a nie naopak, sa objavil už v staroveku?
 • …v stredoveku učenci už vedeli, že Zem je guľatá?
 • …prvýkrát videla Zem ako celok posádka kozmickej lode Apollo 8?
 • …v roku 2006 skoro 500 miliónov ľudí uverilo absurdnému tvrdeniu, že keď všetci naraz poskočia, zmenia tým obežnú dráhu Zeme?
 • …priemer zemského tieňa v priemernej vzdialenosti Mesiaca je 9 170 km?
 • …koniec úplného zemského tieňa sa nachádza v blízkosti bodu L2?
 • …excentricita zemskej obežnej dráhy ročne klesá asi o 0,0000004?
 • …najväčší impaktný kráter na povrchu Zeme je Vredefort, ktorého priemer je asi 300 km?
 • …STEREO je dvojica sond, z ktorých jedna sa nachádza na obežnej dráhe 45° „pred“ Zemou a druhá 45° „za“ Zemou?
 • …keby všetka voda z povrchu a atmosféry Zeme vytvorila guľu, jej polomer by bol len približne 700 km?
 • …iba 3 % hmotnosti Zeme pripadajú na jej vodu?

Fyzikálne vlastnosti Zeme

 • …Zem nie je len najväčšia terestrická planéta slnečnej sústavy, ale tiež najrýchlejšie rotujúca?
 • …najhustejšou planétou slnečnej sústavy je Zem (a tesne za ňou nasleduje Merkúr)?
 • …Zem je takmer desaťkrát ťažšia ako Mars?
 • …hmotnosť všetkých mesiacov slnečnej sústavy je len 0,12 hmotnosti Zeme?
 • …polárne sploštenie Zeme sa veľmi pomaly zmenšuje, pretože od skončenia poslednej doby ľadovej sa zmenšil tlak ľadovcov v blízkosti pólov, ktorý Zem deformoval?
 • …každý bod rovníka obieha okolo stredu našej planéty rýchlosťou 465 m/s?
 • …zemská kôra sa pod vplyvom slapových síl Mesiaca zdvíha a klesá až o 30 cm?

Vzťahy Slnko-Zem

 • …vzdialenosť Zem-Slnko by sme prúdovým lietadlom prekonali asi za 19 rokov?
 • …každý rok dopadne zo Slnka na Zem 10 000-krát viac energie, ako je jej ročná spotreba ľudstvom?
 • …keby Slnko nesvietilo, objekty zo vzdialeného vesmíru by dokázali ohriať našu Zem na 4 K?
 • …vďaka presným radarovým meraniam vzdialenosti Zeme a Venuše je dnes stredná vzdialenosť Zeme od Slnka známa s chybou len 3 metre?
 • …najvyššia priemerná teplota na Zemi – +42°C – bola pred 3,7 miliardami rokov, v dobách, kedy bol žiarivý výkon Slnka citeľne nižší?

Atmosféra a okolie Zeme

 • …atmosféra Zeme tvorí menej ako milióntinu z jej celkovej hmotnosti?
 • …Zem stráca každú sekundu 3 000 gramov vodíka a 50 gramov hélia?
 • …nočné svietiace oblaky majú pôvod pravdepodobne v medziplanetárnej hmote?
 • …našu Zem obklopuje prachový obal, v ktorom je zvýšená hustota častíc v porovnaní s okolitým medziplanetárnym prostredím?
 • …magnetické pole chráni Zem pred slnečným vetrom a jeho častice zachytáva v takzvaných Van Allenových radiačných pásoch?
 • …bez skleníkového efektu by priemerná teplota na Zemi bola -21°?
 • …v atmosfére Zeme sa neustále vznáša asi 1 milión ton meteorického prachu pochádzajúceho z mikrometeoroidov a zvyškov meteoroidov?
 • …prvá mesačná sonda, Luna 1, cielene vytvorila vo vzdialenosti 113 000 km od Zeme umelú kométu zo sodíka?
 • …vo výške, v ktorej obieha ISS, je gravitácia Zeme len približne o 15 % menšia než na zemskom povrchu?
 • …v roku 1859 nastala následkom gigantickej slnečnej erupcie na Zemi taká rozsiahla polárna žiara, že severná a južná polárna žiara sa na rovníku prelínali?
 • …počas polárnej noci väčšinou nie je úplná tma?
 • …pod vplyvom Mesiaca kolíše atmosférický tlak na Zemi o niekoľko pascalov a teplota o 0,02°C?

 

Mesiac

 • …jasnosť Mesiaca v splne klesá vplyvom výstrednosti obežnej dráhy Mesiaca okolo Zeme o celých 10 %?
 •  …veľkosťou i hustotou je Mesiacu Zeme najpodobnejší Jupiterov mesiac Io?
 • …to, že Mesiac sa zdá byť blízko obzoru väčší ako keď je na oblohe vyššie, je len optický klam?
 •  …doba obehu Mesiaca okolo Zeme sa približne rovná dĺžke rotácie Slnka okolo jeho osi?
 • …podľa simulácii sa Mesiac dostal do viazanej rotácie skôr, než sa vôbec kompletne sformoval?
 • … rovnaké gravitačné pôsobenie ako Mesiac má na vás osoba s hmotnosťou 80 kg vo vzdialenosti 40 metrov?
 •  …február je jediný mesiac v roku, v ktorom nemusí zákonite nastať spln?
 • …Mesiac v splne dosahuje svoju najnižšiu výšku nad obzorom v lete a najväčšiu v zime?
 •  …pri pohľade zo zemského pólu Mesiac striedavo dva týždne nezapadne a ďalšie dva týždne strávi pod horizontom?
 • …náš Mesiac je pravdepodobne jediným mesiacom v slnečnej sústave, ktorý vznikol ako následok obrovskej kolízie?
 • …bezprostredne po svojom vzniku Mesiac pravdepodobne obiehal len vo vzdialenosti zhruba 25 000 km od Zeme, v porovnaní s dnešnou hodnotou 384 000 km?
 •  …11. septembra 2013 bol na Mesiaci spozorovaný dosiaľ najenergetickejší dopad meteoritu?
 •  …do priestoru medzi Zemou a Mesiacom by sa zmestili všetky ostatné planéty slnečnej sústavy?
 •  …prvý nepilotovaný let k Mesiacu sa USA podaril až na tretí pokus a ich prelet bol oveľa vzdialenejší od mesačného povrchu než prvý ruský prelet?
 • …Galileo Galilei bol rozhodným odporcom hypotézy, že príliv a odliv spôsobuje Mesiac?

Povrch Mesiaca

 •  …na povrch Mesiaca by sa zmestili tri najväčšie štáty sveta?
 • …Leonardo da Vinci veril, že škvrny na Mesiaci menia svoj tvar?
 •  …na privrátenej strane Mesiaca sa nachádza oveľa viac morí ako na odvrátenej?
 • …zdraviu škodlivé ionizujúce žiarenie je na povrchu Mesiaca intenzívnejšie než v medziplanetárnom priestore v rovnakej vzdialenosti od Slnka?
 •  …na povrchu Mesiaca stálo doteraz celkovo dvanásť ľudí?
 • …od roku 2013 máme vďaka sonde LRO snímky Mesiaca s rozlíšením približne na jeden meter?
 •  …najchladnejšie známe miesto v slnečnej sústave (-240°C) sa nachádza na povrchu mesiaca najbližšieho k Slnku?
 • …jedna z teórii vysvetľuje hrubšiu kôru na odvrátenej strane Mesiaca tým, že na túto stranu Mesiaca v dávnej minulosti pomaly narazil druhý, menší, prirodzený satelit Zeme?

Založené na materiáloch zozbieraných v rokoch 2007-2021 a postupne publikovaných na wikpédistických portáloch Astronómia a Slnečná sústava. Obrázky pochádzajú z Wikimedia Commons.

Mohlo by vás zaujímaťZaujímavosti z Wikiportálov Wikipédia


Napísať odpoveď

Tip 1: Aby ste predišli možnej strate komentára pri posielaní, napíšte si ho, prosím, do textového editora a sem ho iba prekopírujte.

Tip 2: Pred odoslaním obnovte CAPTCHA príklad stlačením na šípky napravo.

Povolené XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vymazané budú komentáre, ktoré obsahujú spam, nadávky alebo osobné útoky, porušujú zásady slušného správania, vôbec nesúvisia s témou či s komentármi pod ňou, alebo sú presnou kópiou nejakého z predošlých komentárov.

Hodnotu píšte ako číslo, nie slovom * Časový limit vypršal, obnovte prosím CAPTCHA príklad.

Komentárov: 3     Upozornenia: 0

Autor Martin5 St apr 18th 2018 at 5:17 pm  

guľatá Zem – nechcela si napísať staroveku? Toto vedeli už starovekí Gréci (napr. podľa tieňa pri zatmení ale aj ďalších indícií) a Eratosthenes vypočítal i obvod s chybou pod 20%. V stredoveku riešili skôr heliocentrizmus.

K teplote 4k – možno, ale vzhľadom na geotermálnu energiu (poháňanú rádioaktívnym rozpadom) by teplota bola zrejme o dosť vyššia i bez Slnka.

naraz poskočíme – no, musíme sa najprv zhromaždiť na rovnakej pologuli :-).

Autor Adhara St apr 18th 2018 at 7:19 pm  

Ten stredovek je správne. Áno, starí Gréci vypočítali obvod Zeme, ale táto vedomosť bola v temnom stredoveku zabudnutá. Pre bežný ľud, pokiaľ viem, na pár storočí Zem zase „splacatela“. :-)
To ohriatie Zeme áno, zjavne to nepočíta s geotermálnou energiou, len so žiarením zvonka. Marí sa mi, že som kdesi čítala, že geotermálna energia by nám na povrchu dala príjemných 10 kelvinov.

Autor Martin5 Št apr 19th 2018 at 9:15 am  

Isteže každý sedliak to asi nevedel, a bolo mu to asi aj jedno. Veď i dnes máme stále zástancov plochej Zeme… Ale myslím že guľatosť Zeme bola v stredoveku všeobecne známa. Ten obvod ale fakt zabudli a potom navyše aj zle vypočítali, vďaka čomu Kolumbus objavil Ameriku. Keby to spočítal správne, tak sa nikam neplaví, lebo toľko zásob si nevedel nabaliť.

Každopádne ide o zaujímavosti, a myslím že starovek v tom kontexte ohúri viac ako stredovek! Ale aj stredovek je samozrejme správny, vtedy to vedeli tiež. Len to môže uviesť ľudí do omylu, že až tam sa na to prišlo.


 

© 2014 – 2024 Jana Plauchová. S výnimkou materiálov z Wikimedia Foundation všetky práva vyhradené. Kontakt na autorku: adhara (zavináč) volny.cz. Stránky archivované Národnou knižnicou SR.