header image

 
 

Prednášková činnosť

Zoznam mojich prednášok, ktoré si možno objednať v našej Krajskej hvezdárni a planetáriu (kontakt) na akýkoľvek pracovný deň v čase zvyčajne od 9:00 do 17:00. Cena prednášky je 1 euro na osobu (niekedy je možnosť hradiť aj kultúrnym poukazom). Za túto cenu je možné odprednášať jednému publiku aj viacero kratších prednášok so súhrnnou dobou trvania maximálne 1,5 hodiny. Po dohode a v prípade zaplatenia vstupného a zároveň cestovných nákladov môžem prednášať aj na inom mieste a mimo pracovnej doby.

Doba trvania sa vzťahuje na plynulé prednášanie bez technických problémov a otázok publika. Optimálne je preto pridať k dobe trvania časovú rezervu na prípadné otázky na konci.

Prednášky sú zoradené od najstaršej o najmladšiu.


zatmenia maleVýpočet úplného slnečného a mesačného zatmenia

Mnou vytvorený postup na výpočet zatmenia Slnka a Mesiaca. Sčasti teória o zatmeniach, zvyšok prednášky dokumentuje priebeh výpočtu. Stanovenie podmienok výpočtu (vstupných údajov), popis samotného výpočtu s náčrtmi, chyby pri výpočte, možnosti upresňovania, na záver diskusia, otázka prínosu takéhoto postupu.

 • Prednášaná od roku: 2005 (pôvodne v redukovanej podobe, v dnešnej od roku 2007)
 • Doba trvania: cca 1,5 hodiny
 • Vhodná skupina: Astronomické krúžky a astro tábory, nutné poznať základný princíp vzniku zatmení, prednáška dosť matematicky zameraná
 • Potrebné vybavenie: Počítač, projektor

 


Columbia cestaColumbia, cesta bez návratu

Prednáška venovaná tragédii raketoplánu Columbia. Od všeobecného popisu, charakteristiky pojmu space shuttle (americký kozmický raketoplán) cez priebeh typickej misie, typy misií, stručnú históriu programu až k popisu poslednej misie Columbie (STS-107): plánovanie, prípravy, priebeh letu, havária, vyšetrovanie až napokon špekulácie a dohady o tom, či sa tragédii dalo zabrániť.

 • Prednášaná od roku: 2008
 • Doba trvania: cca 1,5 hodiny, možno ju v prípade nutnosti rozdeliť na dve samostatné prednášky (osobitne o raketoplánoch a osobitne o poslednej misii Columbie)
 • Vhodná skupina: 7. ročník ZŠ a viac
 • Potrebné vybavenie: Počítač, projektor, reproduktory

Poznámka: K téme prednášky existujú vypracované aj články Program Space Shuttle, Družicový stupeň raketoplánu, STS-107Havária raketoplánu Columbia.

 


Moznosti maleMožnosti extrasolárneho života

Skeptický postoj k možnému objavu mimozemskej civilizácie. Podmienky, ktoré musia kozmické objekty spĺňať, aby sa na nich mohol rozvinúť život a neskôr inteligencia. Od nutnosti vhodnej polohy materskej hviezdy v rámci galaxie cez charakteristiky samotnej hviezdy, planetárny systém a jeho usporiadanie, pásmo života, veľkosť a zloženie planéty, obeh, rotácia, zostručnený vznik života na Zemi, evolúcia, problém globálnych zaľadnení a veľkých vymieraní, regresívny vývoj života, katastrofy ohrozujúce existenciu života počas celého jeho vývoja až po nezodpovedané otázky vo vzniku inteligencie na Zemi. Prezentáciu k prednáške si možno prezrieť tu.

 • Prednášaná od roku: 2009
 • Doba trvania: cca 1,25 hodiny
 • Vhodná skupina: 7. ročník ZŠ a viac
 • Potrebné vybavenie: Počítač, projektor


Tma malyTma, kam sa pozrieš

Prednáška voľne nadväzujúca na Možnosti extrasolárneho života rozoberajúca problém medzihviezdneho cestovania, či už ľudí alebo mimozemšťanov. Vysvetlenie vzdialenosti vo vesmíre, vzdialeností, ktoré už človek pokoril v pilotovaných či nepilotovaných telesách, problém konečnej rýchlosti svetla pri komunikácii a prípadne budúcom cestovaní k hviezdam, nebezpečenstvá a nedoriešené fyzikálno-technologické problémy ďalekých kozmických misií: vynesenie ťažkého nákladu na zemskú orbitu, zrýchlenie, bezváhový stav, recyklácia, zásoby, energia, odolnosť konštrukcie voči kozmickému prostrediu a opotrebovaniu vekom, psychické problémy posádky.

 • Prednášaná od roku: 2010
 • Doba trvania: cca 45 min
 • Vhodná skupina: 5. ročník ZŠ a viac
 • Potrebné vybavenie: Počítač, projektor


Zazrak maleZázrak, že sme tu?

Prednáška voľne nadväzujúca na Možnosti extrasolárneho života rozoberajúca najchúlostivejší problém existencie mimozemského života a to jeho vznik. Začína problémom s definíciou života, pokračuje náčrtom niekoľkých možných odlišností mimozemského života od pozemského – alternatívnymi biochémiami: ktoré alternatívne biochémie známe zo sci-fi sú podľa súčasných poznatkov možné a ktoré nie. Posledná tretina prednášky je venovaná vzniku života na Zemi, hlavne štvorici obrovských, dosiaľ nevyriešených problémov, ktoré musel život počas svojho vzniku prekonať.

 • Prednášaná od roku: 2012
 • Doba trvania: cca 1,5 hodiny
 • Vhodná skupina: Gymnazisti a starší, potrebná gymnaziálna biológia
 • Potrebné vybavenie: Počítač, projektor

 


planety-prednasky-malePrednáška o planéte podľa vlastného výberu

Možnosť zvoliť si prednášku o ktorejkoľvek planéte Slnečnej sústavy podľa vlastného výberu. Prednáška vás prevedie najdôležitejšími faktami o danej planéte, od jej zaradenia a porovnania s inými podobnými planétami, cez dráhu, rotáciu, atmosféru, povrch, vnútornú stavbu, prstence, mesiace až po výskum od minulosti až doteraz. Do výberu je zaradená aj prednáška o menších telesách Slnečnej sústavy s dôrazom na Pluto a prednáška o Mesiaci Zeme.

 • Prednášaná od roku: 2013
 • Doba trvania: cca 30 minút
 • Vhodná skupina: 5. ročník ZŠ a viac
 • Potrebné vybavenie: Počítač, projektor

 


 

Cirkumpolar maleDvanásť cirkumpolárnych hviezd, ktoré by ste nemali prehliadnuť

Výber zaujímavých faktov o tucte najpozoruhodnejších hviezd, aké môžeme celoročne pozorovať z územia Slovenska. Stručné predstavenie jednotlivých hviezd a vysvetlenie, čím si zaslúžia pozornosť. Informácie boli vybrané z knihy Súhvezdia od Andromédy po Žirafu.

 • Prednášaná od roku: 2014
 • Doba trvania: cca 40 minút
 • Vhodná skupina: Astronomické krúžky, amatérski astronómovia. Je nutné poznať základy o hviezdach, orientovať sa v pojmoch spektrálna klasifikácia, magnitúda a pod.
 • Potrebné vybavenie: Počítač, projektor

 


Leto maleTucet letných hviezd, ktoré by ste nemali prehliadnuť

Výber zaujímavých faktov o tucte najpozoruhodnejších hviezd, aké môžeme v lete pozorovať z územia Slovenska. Stručné predstavenie jednotlivých hviezd a vysvetlenie, čím si zaslúžia pozornosť. Informácie boli vybrané z knihy Súhvezdia od Andromédy po Žirafu.

 • Prednášaná od roku: 2016
 • Doba trvania: cca 40 minút
 • Vhodná skupina: Astronomické krúžky, amatérski astronómovia. Je nutné poznať základy o hviezdach, orientovať sa v pojmoch spektrálna klasifikácia, magnitúda a pod.
 • Potrebné vybavenie: Počítač, projektor


Zaklady maleKozmonautika: Základy

Kde je hranica medzi Zemou a vesmírom? Ako sa volajú objekty lietajúce vo vesmíre? Ako tieto objekty lietajú? Prečo družice obiehajú planétu, hoci nemajú zapnuté motory? Čo ich počas letu ohrozuje? Čo je to kozmická rýchlosť? Prečo je na obežnej dráhe bezváhový stav? Tieto aj ďalšie otázky zodpovedá úvod do kozmonautiky.

 • Prednášaná od roku: 2016
 • Doba trvania: 45 minút
 • Vhodná skupina: 5. ročník ZŠ a viac
 • Potrebné vybavenie: Počítač, projektor

Poznámka: V téme kozmonautiky je možné objednať si tiež ľubovoľnú z mojich prednášok pre Pomaturitné štúdium astronómie. Dĺžka prednášky dohodou.

 


 

Challenger malyChallenger – tragicky krátky let

Mala to byť misia, ktorá nadchne celý svet. Stala sa z nej tragédia, ktorá otriasla celým svetom… Prednáška vytvorená pri príležitosti 30. výročia tragédie raketoplánu Challenger. Stručne informuje o konštrukcii a účele raketoplánu, historickom pozadí a príčinách katastrofy, plánovanom priebehu letu STS-51-L, a skutočnom priebehu tejto misie. V závere sa hovorí o ďalekosiahlych dôsledkoch tejto katastrofy.

 • Prednášaná od roku: 2016
 • Doba trvania: cca 1 hodina
 • Vhodná skupina: 5. ročník ZŠ a viac
 • Potrebné vybavenie: Počítač, projektor, WLC prehrávač, reproduktory

Poznámka: K téme prednášky je vypracovaný článok STS-51-L.

 


Sci-fi a realita

Má krásna literatúra vzdelávať? Akými spôsobmi to môže robiť? Na akých vedeckých podkladoch, nevyriešených záhadách a ďalších pilieroch skutočnosti stoja moje knižky Večnosť omylov a Úvod do teórie chaosu? Aké vedecké otázky táto fikcia zodpovedá po svojom? Čo je reálne na havárii Discovery, na tajomnej Sivej planéte, na podivnom novom medzihviezdnom cestovaní? Aké javy v mojich očiach a v očiach vedcov potvrdzujú existenciu paralelných vesmírov? A čo majú s paralelnými vesmírmi spoločné príbehy neuveriteľných zhôd náhod?

 • Prednášaná od roku: 2017
 • Doba trvania: 1 hodina
 • Vhodná skupina: 9. ročník ZŠ a viac, potrebné základy fyziky
 • Potrebné vybavenie: Počítač, projektor

Od ohňostrojov k Sputniku

Prednáška vytvorená pri príležitosti 60. výročia štartu prvej umelej družice, Sputniku. Prečo vlastne lietať do vesmíru? Ako sa vyvíjali ľudské predstavy o kozmických letoch? Čo predchádzalo štartu prvej sovietskej družice? Ako sa na začiatku kozmických pretekov darilo americkej strane? A kam nám Sputnik otvoril brány? Obsah prednášky sa čiastočne prekrýva s obsahom všeobecnej prednášky o histórii kozmonautiky.

 • Prednášaná od roku: 2017
 • Doba trvania: cca 50 minút
 • Vhodná skupina: 7. ročník ZŠ a viac
 • Potrebné vybavenie: Počítač, projektor

Úroveň článkov slovenskej Wikipédie vo vybraných oblastiach

Vývoj počtu a kvality článkov slovenskej Wikipédie v oblastiach astronómia, kozmonautika a biológia. Porovnanie spôsobov tvorby článkov (robotický import, preklad alebo pôvodná práca). Aké typy článkov v daných odboroch najčastejšie vznikajú? Kde sa prejavuje tematická nerovnováha? Kde prevažuje kvantita nad kvalitou?

 • Prednášaná od roku: 2017
 • Doba trvania: 30 minút
 • Vhodná skupina: 7. ročník ZŠ a viac
 • Potrebné vybavenie: Počítač, projektor

Poznámka: Pozrite tiež Wikiblog.


30 rokov Hubblovho teeskopu

Hubblov vesmírny ďalekohľad je najznámejším a jedným z najprínosnejších astronomických zariadení na svete. Jeho cesta na obežnú dráhu však bola ťažká a akonáhle prišla prvá skúška jeho optiky vo vesmíre, pre vedcov pribudla ďalšia rana… Aké boli pôvodné predstavy o teleskope a jeho servise? Aké prekážky prekonalo toto zariadenie? Čo podstúpilo, aby bolo dnes lepším a prínosnejším než v začiatkoch svojej misie? Ako skutočne prebiehali jeho opravy? Kedy jeho život visel na vlásku? Ako sa podarilo jeho životnosť predsa len predĺžiť nad predpokladané limity? Prednáška popisuje vývoj, prípravy na let, servisné misie a budúcnosť tohto stroja.

 • Prednášaná od roku: 2020
 • Doba trvania: 50 minút
 • Vhodná skupina: 7. ročník ZŠ a viac
 • Potrebné vybavenie: Počítač, projektor

Poznámka: K téme prednášky je vypracovaný článok Hubblov vesmírny ďalekohľad.Prednášková činnosť


Napísať odpoveď

Tip 1: Aby ste predišli možnej strate komentára pri posielaní, napíšte si ho, prosím, do textového editora a sem ho iba prekopírujte.

Tip 2: Pred odoslaním obnovte CAPTCHA príklad stlačením na šípky napravo.

Povolené XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vymazané budú komentáre, ktoré obsahujú spam, nadávky alebo osobné útoky, porušujú zásady slušného správania, vôbec nesúvisia s témou či s komentármi pod ňou, alebo sú presnou kópiou nejakého z predošlých komentárov.

Hodnotu píšte ako číslo, nie slovom * Časový limit vypršal, obnovte prosím CAPTCHA príklad.

Komentárov: 4     Upozornenia: 0

Autor Marian Tkáč Ut apr 28th 2015 at 9:13 pm  

Prosil by som o údaj koľko je kozmických rýchlostí. Rýchlostí rakiet a aké sú. Ďakujem.

Autor Adhara St apr 29th 2015 at 10:02 am  

Z mojej prednášky o teórii letu:

1. kozmická rýchlosť (kruhová rýchlosť) – rýchlosť, ktorou sa teleso pohybuje po kruhovej dráhe okolo centrálneho telesa v danej výške.
– U Zeme na povrchu 7,905 km/s a vo výške 200 km 7,784 km/s
2. kozmická rýchlosť (úniková rýchlosť) – najnižšia rýchlosť, ktorou sa teleso v danej výške pohybuje po parabolickej dráhe okolo centrálneho telesa
– U Zeme na povrchu 11,180 km/s a vo výške 200 km 11,009 km/s
3. kozmická rýchlosť je rýchlosť potrebná pre únik telesa z gravitačného poľa Slnka vo vzdialenosti Zeme od Slnka.
– Tretia kozmická rýchlosť v smere jej pohybu sa rovná 16,6 km/s

Oficiálne sú kozmické rýchlosti iba tri, ale teoreticky by sme mohli zaviesť aj štvrtú ako únikovú rýchlosť z Galaxie vo vzdialenosti Slnka od jej stredu.

Ešte dodávam, že podobné otázky vie zodpovedať aj ujo Google. :-)

Autor libor Po jún 12th 2017 at 9:19 pm  

Videl som v marci Vašu prednášku Možnosti extrasolárneho života. Bola fakt výnimočná, s logicky postavenou štruktúrou, s vedecky podloženým obsahom.
Chcel by som poďakovať za možnosť stiahnutia slidov prezentácie priamo z tejto stránky a tak si osviežiť informácie z prednášky.

Autor Adhara Po jún 12th 2017 at 9:56 pm  

Ďakujem za komentár, veľmi ste ma ním potešili. Musím však dodať, že stiahnuteľná verzia prednášky nie je celkom totožná s tou najnovšou, nie sú v nej posledné zmeny a aktualizácie. Je to preto, lebo z technických príčin je umiestnená na inom serveri a teda nie pod mojou správou. Rozdiely však, myslím, nie sú zásadné.


 

© 2014 – 2022 Jana Plauchová. S výnimkou materiálov z Wikimedia Foundation všetky práva vyhradené. Kontakt na autorku: adhara (zavináč) volny.cz.