header image

 
 

Zaujímavosti o Uráne a Neptúne

Pozri tiež článok Triton.

 

Viete, že…

 • …teória vzniku slnečnej sústavy z protoplanetárneho disku nedokáže uspokojivo vysvetliť vznik Uránu a Neptúna?
 • planéty Urán a Neptún boli preskúmané len jedinou sondou, Voyager 2?
 • …magnetické polia Uránu aj Neptúnu sú nezvyčajne orientované?
 • …Urán má väčší priemer, ale zároveň menšiu hmotnosť ako Neptún?

Zdroj: Commons.wikimedia.org

Urán

 • …keď William Herschel objavil Urán, najprv sa nazdával, že ide o kométu?
 • …Urán bol pred svojím objavom pozorovaný prinajmenšom 22-krát, ale vždy si ho astronómovia pomýlili s hviezdou?
 • …planéta, dnes známa ako Urán, sa podľa návrhu švédskeho astronóma Erika Prosperina mala nazývať Neptún?
 • …meno planéty Urán sa začalo všeobecne používať až 60 rokov po jeho objave?
 • …Urán je jediná planéta, ktorá nie je pomenovaná po rímskom, ale po gréckom božstve?
 • …Urán je najchladnejšia planéta slnečnej sústavy?
 • …Urán je jediná plynná planéta v slnečnej sústave, ktorá nevydáva do okolia viac tepla než prijíma od Slnka?
 • …Urán má najväčší sklon rotačnej osi, ale zároveň najmenší sklon roviny obežnej dráhy k ekliptike spomedzi všetkých planét v slnečnej sústave?
 • …Urán je najvzdialenejšia planéta, ktorú možno za vhodných podmienok vidieť voľným okom?
 • hviezda katalogizovaná ako 34 Tauri je v skutočnosti Urán?
 • …južná pologuľa Uránu je svetlejšia a severná tmavšia?
 • …prstence Urána nemajú kruhový tvar – v pericentrách sú výrazne užšie než v apocentrách?
 • …chvost magnetického poľa Uránu je rotáciou planéty skrútený do tvaru dlhej vývrtky?

Zdroj: Commons.wikimedia.org

Neptún

 •  …planétu Neptún po prvýkrát pozoroval už Galileo Galilei, ale považoval ju za hviezdu?
 • …v atmosfére Neptúna vanú najsilnejšie vetry v slnečnej sústave s rýchlosťami až 2 600 km/h?
 • …atmosféra Neptúna sa vzhľadom na jeho jadro otáča opačným smerom?
 • …Neptún dostáva iba jednu tisícinu slnečného žiarenia, ktoré dostáva Zem?
 • …Neptúnova oblačnosť veľmi zreteľne reaguje na zmeny v 11-ročnom slnečnom cykle?
 • …teplota v jadre najvzdialenejšej planéty Neptún je vyššia ako teplota na povrchu Slnka?
 • …na Neptúne by sme vážili viac než na väčšom a hmotnejšom Saturne?
 • …sonda New Horizons prekročila obežnú dráhu Neptúna presne 25 rokov potom, ako ju iná sonda – Voyager 2 – ako prvá navštívila?
 • …po objave prstencov Neptúna sa najprv uvažovalo, že tieto prstence neprechádzajú dookola celej planéty?
 • …prstence Neptúna tvoria menšie častice než prstence Jupitera, Saturna a Uránu?

Mesiace Neptúna

 • …hoci teleso s najväčším počtom známych mesiacov je v súčasnosti Jupiter, najväčší absolútny počet mesiacov má takmer určite Neptún?
 • …najväčší Neptúnov mesiac Triton bol objavený iba tri týždne po objave Neptúna?
 • …obežná dráha mesiaca Triton okolo Neptúna sa natoľko blíži kružnici, že jej excentricita nadobúda nenulové hodnoty až na šestnástom desatinnom mieste?
 • …vlastnosti Neptúnovho najväčšieho mesiaca Triton sú prekvapivo podobné vlastnostiam Pluta?
 • …Neptúnov mesiac Nereida je mesiac s najvýstrednejšou známou obežnou dráhou?
 • …okolo Neptúna obieha aj mesiac s najnižšou, aj mesiac s najvyššou excentricitou v slnečnej sústave?
 • …Neptúnov mesiac Proteus je najväčším známym mesiacom s nepravidelným tvarom?

Mohlo by vás zaujímať

 Zaujímavosti z Wikiportálov Wikipédia


Napísať odpoveď

Tip 1: Aby ste predišli možnej strate komentára pri posielaní, napíšte si ho, prosím, do textového editora a sem ho iba prekopírujte.

Tip 2: Pred odoslaním obnovte CAPTCHA príklad stlačením na šípky napravo.

Povolené XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vymazané budú komentáre, ktoré obsahujú spam, nadávky alebo osobné útoky, porušujú zásady slušného správania, vôbec nesúvisia s témou či s komentármi pod ňou, alebo sú presnou kópiou nejakého z predošlých komentárov.

Hodnotu píšte ako číslo, nie slovom * Časový limit vypršal, obnovte prosím CAPTCHA príklad.


 

© 2014 – 2024 Jana Plauchová. S výnimkou materiálov z Wikimedia Foundation všetky práva vyhradené. Kontakt na autorku: adhara (zavináč) volny.cz. Stránky archivované Národnou knižnicou SR.