header image

 
 

Zaujímavosti o Jupiteri, Saturne a ich mesiacoch

Pozri tiež články Jupiter, Ganymedes, Io a Saturn.

Viete, že…

Jupiter

 •  …Jupiter nie je iba najväčšia, ale aj najhmotnejšia a najrýchlejšie rotujúca planéta slnečnej sústavy?
 • …Jupiter sa vďaka gravitačnej kontrakcii zmršťuje asi o 2 cm ročne?
 • …Jupiter má 14-krát silnejšie magnetické pole ako Zem?
 • …Keby bola magnetosféra Jupitera viditeľná zo Zeme, zaberala by 5x väčšiu plochu, ako Mesiac v splne?
 • …Jupiter dosiahol v čase svojho formovania polomer asi 1 milión km a žiarivý výkon asi tri tisíciny dnešného výkonu Slnka?
 • …podľa modelov migrácie planét Jupiter kedysi obiehal Slnko vo vzdialenosti, v ktorej dnes obieha Mars?
 • …spočiatku si astronómovia mysleli, že Veľká červená škvrna na Jupiteri je vrchol veľkého vulkánu?
 • …Veľká červená škvrna na Jupiteri sa svojím tvarom čoraz viac približuje kruhu?
 • …Veľká červená škvrna na Jupiteri pretrvala už minimálne 300 rokov, ale postupne sa zmenšuje?
 • …Jupiter má k februáru 2023 už 95 známych mesiacov?

Ganymedes

 • …mesiac Ganymedes je väčší ako planéta Merkúr, ale má iba polovicu Merkúrovej hmotnosti?
 • …najjasnejší mesiac na pozemskej oblohe hneď po Mesiaci je Ganymedes s magnitúdou 4,6?
 • …keby namiesto Jupitera obiehal po jeho dráhe okolo Slnka len Ganymedes, videli by sme ho voľným okom a považovali by sme ho za planétu?
 • …Ganymedes je jediný mesiac v slnečnej sústave, o ktorom vieme, že má vlastné magnetické pole?

Io

 •  …lávy na mesiaci Io sú také horúce ako lávy na Zemi približne pred miliardou rokov?
 • …prach dopadajúci na povrch mesiaca Io sa usadzuje rýchlosťou 1 cm ročne?
 • …vulkanická činnosť na mesiaci Io je až stokrát intenzívnejšia ako na Zemi?
 • …na Jupiterovom mesiaci Io sa nachádza jazero tekutej lávy s rozlohou bezmála polovice rozlohy Slovenska?
 • …slapové deformácie mesiaca Io postupne spomaľujú rotáciu Jupitera?

 

Saturn

 • …Saturn je najredšia a zároveň najsploštenejšia zo všetkých planét slnečnej sústavy?
 • …Saturn je jediná planéta slnečnej sústavy, ktorej magnetická os je takmer úplne totožná s rotačnou osou?
 • …obloha na Saturne je modrá?
 • …polárny vír na severnom póle Saturna má tvar šesťuholníka a nikto nevie prečo?
 • …sústava viditeľných Saturnových prstencov sa rozprestiera zhruba do dvoch tretín vzdialenosti Zem-Mesiac?
 • …najväčšie častice v prstencoch Saturna majú priemer 10 metrov?

Titan

 • …hmotnosť Saturnovho mesiaca Titan je väčšia ako hmotnosť všetkých mesiacov Jupitera dohromady?
 • …uhľovodíkové moria na mesiaci Titan majú hladiny v rovnakej vzájomnej výške, rovnako ako moria na Zemi?
 • …sonda Cassini na Titane objavila záhadný miznúci útvar s rozlohou až 260 km2?
 • …sonda Cassini objavila gigantický oblak s priemerom až 2 400 km nad severným pólom mesiaca Titan?
 • …na Titane pršia kvapky uhľovodíkov veľké ako futbalové lopty?
 • …na povrch Titanu dopadá zhruba len tisícina všetkého svetla, čo dopadá na povrch Zeme?
 • …aj u mesiaca Titan bol objavený polárny vír?
 • …pod ľadovou kôrou Titanu sa pravdepodobne nachádza oceán so salinitou porovnateľnou so salinitou Mŕtveho mora?
 • …mesiac Titan sa od Saturna vzďaľuje, a dokonca výrazne rýchlejšie, než sa predpokladalo?

Ostatné mesiace Saturna

 • …mesiac Dione má možno prstenec?
 • …mesiac Dione obieha svoju planétu v takmer rovnakej vzdialenosti, v akej Mesiac obieha Zem, no jeho obežná rýchlosť je asi 10-krát vyššia?
 • …Saturnove mesiace Tethys, Telesto a Calypso zdieľajú rovnakú obežnú dráhu?
 • …Saturnov mesiac Mimas bol objavený skôr ako 14-krát väčší Titan?
 • …mesiac Enceladus je najodrazivejším telesom v slnečnej sústave?
 • …Saturnov mesiačik Atlas má vďaka svojej lokalizácii v Saturnovom prstenci tvar lietajúceho taniera?
 • …kvôli svojej vzdialenej, sklonenej orbite je Japetus jediný veľký mesiac, z ktorého povrchu by boli prstence Saturna jasne viditeľné? Z ostatných veľkých mesiacov by z prstencov boli viditeľné iba ich okraje.

Založené na materiáloch zozbieraných v rokoch 2007-2022 a postupne publikovaných na wikpédistických portáloch Astronómia a Slnečná sústava. Obrázky pochádzajú z Wikimedia Commons.

Mohlo by vás zaujímaťZaujímavosti z Wikiportálov Wikipédia


Napísať odpoveď

Tip 1: Aby ste predišli možnej strate komentára pri posielaní, napíšte si ho, prosím, do textového editora a sem ho iba prekopírujte.

Tip 2: Pred odoslaním obnovte CAPTCHA príklad stlačením na šípky napravo.

Povolené XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vymazané budú komentáre, ktoré obsahujú spam, nadávky alebo osobné útoky, porušujú zásady slušného správania, vôbec nesúvisia s témou či s komentármi pod ňou, alebo sú presnou kópiou nejakého z predošlých komentárov.

Hodnotu píšte ako číslo, nie slovom * Časový limit vypršal, obnovte prosím CAPTCHA príklad.


 

© 2014 – 2024 Jana Plauchová. S výnimkou materiálov z Wikimedia Foundation všetky práva vyhradené. Kontakt na autorku: adhara (zavináč) volny.cz. Stránky archivované Národnou knižnicou SR.