header image

 
 

Zaujímavosti o konkrétnych hviezdach

Pozri tiež článok hviezda a slovníček.

Viete, že…

Najžiarivejšie hviezdy

 • …hviezda Éta Carinae je pravdepodobne prírodný laser?
 • …hviezda Éta Carinae v priebehu šiestich sekúnd vyžiari rovnaké množstvo energie, ako naše Slnko za celý rok?
 • …najhmotnejšou známou hviezdou je R136a1 s hmotnosťou 265 hmotností Slnka?
 • …v hmlovine Tarantula sa nachádza hviezda až s 265-násobkom hmotností Slnka, čo je asi dvakrát viac než najvyššia hmotnosť, akú podľa teórie vôbec môže hviezda mať?
 • …SN 1006 bola najjasnejšia zaznamenaná supernova v histórii?
 • …hviezda s najväčším zdanlivým uhlovým priemerom na pozemskej oblohe je Mira?
 • …jedna z najžiarivejších hviezd našej Galaxie, Pištoľová hviezda, je minimálne 1,7 miliónovkrát jasnejšia a približne 100-krát hmotnejšia ako Slnko?
 • …najhorúcejšou voľným okom viditeľnou hviezdou je jedna zo zložiek Trapézu vo Veľkej hmlovine v Orióne?
 • …premenná hviezda Mira Ceti je voľným okom viditeľná iba niekoľko týždňov v roku?
 • …hviezda Saiph rovnako vzdialená ako Rigel je na pohľad slabšia ako Rigel, ale v skutočnosti má rovnakú svietivosť ako on?

Najmenšie hviezdy

 • …iba jediná hviezda označená ako α – α Mensae – má menší žiarivý výkon než Slnko?
 • …v hviezdokope Plejády je počet hnedých trpaslíkov porovnateľný s počtom hviezd?
 • …najbližšiu hviezdu k nášmu Slnku Proximu Centauri poznáme len od roku 1915?
 • …Krabí pulzar sa okolo svojej osi otočí až 30-krát za sekundu?
 • …epsilon Indi je najmenej svietivá hviezda, akú možno vidieť voľným okom?
 • …vesmírny ďalekohľad WISE objavil pár hnedých trpaslíkov vzdialený iba 6,5 svetelného roka od Slnka?
 • …za 1,36 milióna rokov sa k Slnku priblíži malá hviezda Gliese 710 na vzdialenosť zhruba jeden svetelný rok?

Najjasnejšie hviezdy

 • …meno najjasnejšej hviezdy oblohy Sírius pochádza z gréckeho seirios, „žiarivý“?
 • …Sírius a Prokyón sú od seba v priestore vzdialené len 5,24 svetelného roka?
 • …Arktúr je najjasnejšia hviezda severnej pologule a tretia najjasnejšia hviezda na oblohe?
 • … slávnostné osvetlenie na výstave „Storočie pokroku“ v americkom Chicagu bolo zapnuté svetlom hviezdy Arktúr?
 • …najjasnejšia cefeida na oblohe nie je prototyp Delta Cephei ale Polárka?
 • …v obrazci súhvezdia Orión sa ukrýva najjasnejšia modrá (Alnitak) a zároveň aj najjasnejšia červená (Betelgeuze) hviezda oblohy?
 • …hviezda Betelgeuze sa z neznámych príčin zmršťuje?
 • …Vo februári 2020, v očakávanom minime zmien svojej jasnosti, zoslabla hviezda Betelgeuze viac než je bežné?
 • …hoci sú hviezdy Betelgeuze a Rigel v rozličných štádiách vývoja, sú rovnako staré a možno majú aj spoločný pôvod?
 • …meno Algenib nesú až dve jasné hviezdy?
 • …Alhena (gama Geminorum) je najjasnejšia hviezda na oblohe, akú počas histórie ľudských pozorovaní zakryl asteroid?
 • …meno Bellatrix pôvodne niesla hviezda dnes známa ako Capella?
 • …najjasnejšia hviezda na oblohe okrem Slnka, u ktorej je známa planéta, je obor Pollux v Blížencoch?

Ostatné hviezdy

 • …v hmlovine Orión bolo nájdených až 2 300 práve vznikajúcich hviezd?
 • …známa dvojhviezda Mizar je v skutočnosti minimálne šesťnásobná hviezda?
 • …Polárka nie je najsevernejšie voľným okom pozorovateľná hviezda? Lambda Ursae Minoris 6. magnitúdy má deklináciu ešte o niečo väčšiu ako Polárka.
 • …Mikuláš Kopernik nazýval Polárku „Psí chvost“ (Kynosura)?
 • …mená hviezd Sualocin a Rotanev v súhvezdí Delfín sú v skutočnosti odzadu písaným menom astronóma Nicolausa Venatora?
 • …hviezda iota Orionis pravdepodobne spôsobila rozpad dvojhviezdy mí Columbae – AE Aurigae?
 • …hviezda Zavijava má rovnakú zdanlivú magnitúdu ako absolútnu?
 • …hviezda 6 Aquilae je v súhvezdí Štít a nie Orol?
 • …hviezda HD 140283 prezývaná Matuzalem je formálne staršia než celý vesmír?
 • …podiel platiny a zlata v jednej zo zložiek hviezdy Dabih je oproti atómom vodíka stotisíc krát vyšší, než je podiel týchto prvkov na Slnku?
 • …zložky tesnej dvojhviezdy V1309 Scorpii v priebehu pozorovaní splynuli do jednej hviezdy?
 • …ní Oct má sprievodnú hviezdu a planétu, pričom títo jej dvaja sprievodcovia sú vo vzájomnej dráhovej rezonancii 5:2?

Mohlo by vás zaujímaťPopulárna veda


Napísať odpoveď

Tip 1: Aby ste predišli možnej strate komentára pri posielaní, napíšte si ho, prosím, do textového editora a sem ho iba prekopírujte.

Tip 2: Pred odoslaním obnovte CAPTCHA príklad stlačením na šípky napravo.

Povolené XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vymazané budú komentáre, ktoré obsahujú spam, nadávky alebo osobné útoky, porušujú zásady slušného správania, vôbec nesúvisia s témou či s komentármi pod ňou, alebo sú presnou kópiou nejakého z predošlých komentárov.

Hodnotu píšte ako číslo, nie slovom * Časový limit vypršal, obnovte prosím CAPTCHA príklad.


 

© 2014 – 2024 Jana Plauchová. S výnimkou materiálov z Wikimedia Foundation všetky práva vyhradené. Kontakt na autorku: adhara (zavináč) volny.cz. Stránky archivované Národnou knižnicou SR.