header image

 
 

Raketová technika a kozmonautika na Pomaturitnom štúdiu astronómie

Zaklady male

Pohľad na kompletný Mir z paluby raketoplánu Discovery pri misii STS-91
Štart raketoplánu Atlantis STS-125

Predmet má rozsah sedemnásť vyučovacích hodín, z čoho pätnásť pripadá na samotné prednášky a dve na skúšku. Vyučuje sa v druhom ročníku.

Predmet vyučujem vo forme štyroch blokov s dĺžkou 3-4 hodiny.

Obsahom prvého bloku je úvod do problematiky. Definícia pojmov kozmonautika a kozmický priestor, raketa, umelá družica, kozmická sonda, kozmické observatórium, kozmická loď, raketoplán, kozmická stanica a kozmonaut. Nasleduje prednáška Kozmický let vysvetľujúca základy fyzikálnych princípov letu kozmickým priestorom, a vplyvy, ktorým sú telesá v tomto priestore vystavené. Treťou prednáškou bloku je Obežná dráha vysvetľujúca všeobecné pojmy ohľadom obežných dráh a elíps, vstup na obežnú dráhu a zostup z nej, princíp pohybu telesa po obežnej dráhe a jeho rušenie, kozmické rýchlosti, a rozdelenie obežných dráh.

Druhý blok sa zameriava na konštrukciu rakiet, družíc, sond a kozmických lodí. Prednáška Raketa informuje o základných konštrukčných častiach rakety, raketových palivách a prípravách rakety na štart. Prednáška Družice, sondy a kozmické lode sa zaoberá spoločnými a odlišnými systémami vymenovaných telies, konštrukciám a funkciám daných telies, ich rozdeleniu podľa dráhy a cieľa a všeobecnej schéme priebehu ich misií.

Tretí blok a štvrtý blok sú zamerané na históriu kozmonautiky. Tretí blok mapuje kozmonautiku od počiatkov rakiet a prvých predstáv o kozmickom lete až po ukončenie programu Apollo. Štvrtý blok v tomto mieste nadväzuje na tretí a zaoberá sa históriou kozmonautiky od 70. rokov 20. storočia až do súčasnosti.

Akákoľvek časť z týchto prednášok môže byť pre záujemcov objednaná ako samostatná prednáška.

Podmienkou pre absolvovanie predmetu je seminárna práca a ústna skúška. Seminárna práca sa vypracováva na jednu zo zadaných tém v zadanom rozsahu a odovzdáva sa v elektronickej a súčasne tlačenej forme. Ústna skúška prebieha losovaním otázky a jej zodpovedaním.

Bližšie informácie o Pomaturitnom štúdiu astronómie tu a tu.

Mohlo by vás zaujímať

 Hlavná stránka


Napísať odpoveď

Tip 1: Aby ste predišli možnej strate komentára pri posielaní, napíšte si ho, prosím, do textového editora a sem ho iba prekopírujte.

Tip 2: Pred odoslaním obnovte CAPTCHA príklad stlačením na šípky napravo.

Povolené XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vymazané budú komentáre, ktoré obsahujú spam, nadávky alebo osobné útoky, porušujú zásady slušného správania, vôbec nesúvisia s témou či s komentármi pod ňou, alebo sú presnou kópiou nejakého z predošlých komentárov.

Hodnotu píšte ako číslo, nie slovom * Časový limit vypršal, obnovte prosím CAPTCHA príklad.


 

© 2014 – 2024 Jana Plauchová. S výnimkou materiálov z Wikimedia Foundation všetky práva vyhradené. Kontakt na autorku: adhara (zavináč) volny.cz. Stránky archivované Národnou knižnicou SR.