header image

 
 

Paul Reinhard

Predstavujem postavy prepracovaného románu Príbeh Padajúcich Hviezd. Pozor, článok prezrádza dôležité momenty deja!


Emblém univerza, kam patrí aj Príbeh Padajúcich Hviezd, vytvorený v roku 2005

Paul Nathan Reinhard (* 12. júl 1954 – † ? 1999) je fiktívna postava z románu Príbeh Padajúcich Hviezd. Je to americký astronaut a veliteľ (prvý pilot) raketoplánu Atlantis pri misii prebiehajúcej v románe. Do vesmíru letel celkove trikrát, pričom pri poslednom lete sa stal jedným z prvých extrasolárnych cestovateľov.

Opis

Paul Reinhard je vysoký a štíhly. V mladosti mal veľmi tmavohnedé, takmer čierne vlasy. Teraz mu už začínajú šedivieť, no všetky šedivé vlasy sa mu z neznámych príčin zatiaľ vyskytujú len v zátylku. Jeho oči sú tiež tmavej farby.

Osobnostná charakteristika

Paul Reinhard má vlastnosti, ktoré ho predurčili byť kvalitným veliteľom raketoplánu aj v neľahkej situácii, v ktorej sa so svojou posádkou ocitol. Je inteligentný, trpezlivý, pokojný, s pevnými nervami, vrodeným vodcovstvom a sebaovládaním. Vzbudzuje prirodzený rešpekt a náklonnosť väčšiny ľudí, do hlbších vzťahov však prerastú zriedkakedy. Pozorne načúva, hovorí menej. Vyznačuje sa veľkou rozvahou a opatrnosťou, ktorá niektorým pripadá až prehnaná. Netrpí prehnaným optimizmom a stojí nohami pevne na zemi, no snaží sa hľadať riešenia problémov a nerezignuje na ne. Vďaka vhodným osobnostným predpokladom menovali pri výbere posádok do veliteľskej úlohy práve jeho a nie o čosi lepšieho pilota Raymonda Conneryho.

Reinhardovi chýba zmysel pre humor. Jediné, čo ho dokáže primäť aspoň k úsmevu, keď už nie k smiechu, sú vtipy jeho najlepšieho priateľa Conneryho. Počas románu však v sebe nejaký humor a iróniu sám nájde, hoci mu tieto danosti boli dovtedy cudzie.

Má silnú vrodenú empatiu, no aj schopnosť manipulácie. Tú však využíva len zriedka. Problémy druhých sa ho dotýkajú viac ako vlastné. Ako bezdetný človek sa vyznačuje priam otcovskou starostlivosťou o druhých. Neúspechy a nehody pod svojím velením si až príliš vyčíta, schopnosť druhých vyrovnať sa s problémami často podceňuje. Priveľmi sa snaží druhým vnútiť to, čo je najlepšie podľa neho a nie podľa ich – v tomto smere sa však počas románu vyvíja. Jeho sebaovládanie zase pod náporom emócií a stupňujúcich sa katastrof slabne.

Paul Reinhard je silne veriacim kresťanom. Má však veľkú toleranciu k iným vierovyznaniam a ľuďom bez vyznania. Nesnaží sa o svojej viere druhých presviedčať. Myslí si, že každý musí k viere dospieť sám, ako sa to stalo v živote jemu.

Životopis

Paul Reinhard sa narodil v meste Atlante, štát Georgia. Vyrastal však na vidieku. Mal mladšieho brata Joa. Jeho rodina bola nábožensky, nie však dogmaticky založená, čo naznačujú aj biblické mená ich detí – Joseph a Paul (Jozef a Pavol). Pre vieru sa rozhodol sám dobrovoľne v dospelosti.

Počas štúdií na Texaskej technickej univerzite spoznal svojho najlepšieho priateľa, Raymonda Conneryho. Ich priateľstvo pretrvalo vyše dvadsať rokov napriek tomu, že Connery bol v mnohom jeho osobnostný protiklad. Spoločne prešli pilotným výcvikom. Na Reinhardov podnet si poslali prihlášky na astronautov a obaja konkurzom úspešne prešli. Medzi misiami Reinhard pracoval v riadiacom stredisku ako Capcom (Capsule Comunicater – hovorca s posádkami kozmických misií).

Kým Connery stihol za tú dobu absolvovať dve manželstvá, Reinhardovi sa vzťahy vyhýbali. Tú pravú, Mary, stretol až vo veku 43 rokov. Vzali sa a boli spolu šťastní i napriek tomu, že Mary bola ateistka.

Osudným sa mu stal jeho tretí a posledný let raketoplánom, kde mal funkciu veliteľa. Stroj sa spolu s posádkou premiestnil nad podivnú cudziu planétu a nič nepoukazovalo na možnosť návratu na Zem. Tak ako ostatní, aj Reinhard čelil hrôze z rozpadu svojho sveta a istôt, strachu, ako sa bude táto nepredvídateľná situácia ďalej vyvíjať, smútku za domovom, ktorý už pravdepodobne neuvidí, a obavám o budúcnosť, keďže zásoby raketoplánu sa stenčovali. Navyše ako veliteľa ho ťažila aj zodpovednosť za ostatných. Už od začiatku sa silne znepokojoval pre to, ako situáciu prežívajú, usiloval sa dvíhať morálku posádky, čo zašlo až do zatajovania nepríjemných právd. Zodpovednosti pred citmi dáva prednosť (takmer) do poslednej chvíle.

Genéza postavy

Postava Paula Reinharda bola vytvorená na jar roku 2003, najprv ako bezmenná, čo bolo v tom období mojej tvorby bežné. Zhruba o rok neskôr dostal meno, ktoré k nemu pasovalo a nikdy som necítila nutkanie k jeho zmene. Jeho reálnou predlohou bol veliteľ raketoplánu Columbia STS-107Rick Husband. Po ňom prebral funkciu aj silné náboženské založenie, zvyšok je fikcia. Z posádky Atlantisu je Reinhard mojou najmenej autobiografickou postavou zo všetkých.

Reinhard je typickým predstaviteľom skupiny postáv schopných, statočných a čestných astronautov, s ktorými som prudko sympatizovala a ktorí nechýbali v nijakom diele môjho prvého ani druhého tvorivého obdobia. V jeho prvotnej podobe som však jeho vlastnosti skôr intuitívne cítila než jasne sformulovala. Do popredia tragicky vystupovalo len jeho odlúčenie od mladomanželky Mary, ťažoba na jeho duši pre zodpovednosť za ostatných a celková schopnosť bojovať so situáciou – pravda, s drobnými zlyhaniami a chybami, veď nikto nie je dokonalý. V takejto podobe bola jeho postava v čase zápisu prvotnej verzie príbehu Padajúcich Hviezd, vtedy ešte pod názvom Niečo na oblohe. Tento román mal ešte mnoho (konkrétne šesť) nezapísaných verzií, v ktorých ešte viac vystupovali do popredia Reinhardove city – tragická láska k Mary a priateľstvo s členmi posádky.

Pár mesiacov po zápise prvotnej verzie sa mi sníval sen, v ktorom som videla Reinharda a Conneryho pri rozhovore s barmankou. Vďaka tomuto snu sa mi v mysli začal rysovať rozdiel medzi týmito dvoma mužmi – jeden (Reinhard) skôr introvertnejší a slušnejší, druhý (Connery) skôr extrovertnejší a tak trochu rozdrapenejší. O mnoho rokov neskôr, keď som si uvedomovala, že Príbeh Padajúcich Hviezd bude potrebovať masívnu prerábku, som sa snažila v duchu ešte o chlp ubrať z pozitív Paula Reinharda v snahe lepšie ho priblížiť čitateľom, voči čomu sa mi však rázne ohradil. Našťastie.

Skutočný vývoj postavy sa tak rozbehol až o dobrých trinásť rokov neskôr, keď sa mi začala vyjavovať nová verzia Príbehu Padajúcich Hviezd. Dvojica priateľov pilotov v nej vykvitla naplno so všetkými odtienkami. Počas zápisu tejto úplne novej verzie sa Reinhard vyvinul do definitívnej podoby.

Paul Reinhard je súčasťou veľkého, zložitého univerza, a je analogický s niekoľkými zapísanými aj nezapísanými postavami. Už v samotnom príbehu Padajúcich hviezd sa nachádza jeho analogická postava – Rick Stiller, ktorý, hoci s oveľa horšími predpokladmi, sa takisto snaží vytiahnuť skupinu ľudí z kaše. Z Večnosti omylov, sesterského Príbehu Padajúcich Hviezd, mu zodpovedá postava Dereka Watsona svojou rozhodnosťou a silnou citovou väzbou na posádku (i veľmi podobným vonkajším výzorom), no aj Nathaniela Forda – upätého veliteľa raketoplánu Discovery, ktorý si nedávno vzal ženu menom Mary. Reinhardovu analógiu s Nathanielom Fordom naznačuje aj jeho stredné meno Nathan.

Mohlo by vás zaujímaťZóna Príbehu Padajúcich Hviezd Zóna Padajúcich hviezd


Napísať odpoveď

Tip 1: Aby ste predišli možnej strate komentára pri posielaní, napíšte si ho, prosím, do textového editora a sem ho iba prekopírujte.

Tip 2: Pred odoslaním obnovte CAPTCHA príklad stlačením na šípky napravo.

Povolené XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vymazané budú komentáre, ktoré obsahujú spam, nadávky alebo osobné útoky, porušujú zásady slušného správania, vôbec nesúvisia s témou či s komentármi pod ňou, alebo sú presnou kópiou nejakého z predošlých komentárov.

Hodnotu píšte ako číslo, nie slovom * Časový limit vypršal, obnovte prosím CAPTCHA príklad.

Komentárov: 2     Upozornenia: 0

Autor Mroks Ut máj 4th 2021 at 5:40 pm  

Vari sa Ti bude vydávať nový romám ?

Autor Adhara St máj 5th 2021 at 9:26 am  

Dúfam, že áno, ale tento nevidím skôr ako v horizonte päť rokov, stále ešte nemá ani ukončenú prerábku. :-( Od únavy už padám na hubu. Ale nenásytnú stránku novými článkami kŕmiť treba. :-)


 

© 2014 – 2024 Jana Plauchová. S výnimkou materiálov z Wikimedia Foundation všetky práva vyhradené. Kontakt na autorku: adhara (zavináč) volny.cz. Stránky archivované Národnou knižnicou SR.