header image

 
 

Vývoj mojich tvorivých období

Zdroj: Pixabay

V trinástich rokoch mi život leopardice, v ktorom nevystupujú nijakí ľudia, pripadal ako ten najzaujímavejší literárny námet… Zdroj: Pixabay

V puberte som premýšľala najmä nad dlhodobým životom v kozme a objavovaním nových svetov… Zdroj: Pixabay

Havária raketoplánu ma v mojich pätnástich rokoch poslala ďalším literárnym smerom… Zdroj: Commons

Až po dvadsiatke začínam vo fantastike vo väčšom používať vlastné prežívanie a skúsenosti… Zdroj: Pixabay

A naostatok čerpám už prevažne z reality…

Moja literárna tvorba sa dá rozdeliť do štyroch (piatich) šesťročných období. Pre každé z nich bolo charakteristické niečo iné. Tieto obdobia sa vzájomne prekrývajú a ovplyvňujú, niektoré moje práce preto nesú znaky oboch súčasne pôsobiacich období.

Predobdobie: 8 – 14 rokov

 • Nosné témy: Svet očami zvierat, potreba ochrany zvierat
 • Typický zástupca: Príbeh o savane
 • Charakteristika: Moje prvé literárne obdobie ešte asi nemožno nazvať obdobím, tým menej literárnym. Začalo pracným ukladaním prváckych lámaných, obrovských a inak zohyzdených písmen na mnou bohato ilustrované stránky (spravidla z jednej strany potlačené úplne nesúvisiacim textom, lebo papier bol vtedy vzácny). Úspešnosť dopísania týchto „knižočiek“ bola mizivá, podarilo sa dokončiť len príbeh o húsatku, psíkovi a príbeh o včielke, oba asi z konca prvého ročníka ZŠ. Neskôr som písala do zošítkov. Ešte neskôr som už usilovne ťukala do počítača (ťuk-ťuk tempom, keďže som sa nikdy neučila strojopis). O človeka som v tomto veku mala len malý literárny záujem. Viac ma bavilo znázorňovať svet očami napríklad mačiek, vlkov, jeleňov či dokonca rýb. Hoci približne od 10 rokov sa už objavujú aj roztrúsené námety na sci-fi a fantasy (s veľmi pestrými témami), nijaké z nich sa mi nedarí dokončiť. Najvyspelejším dielom je z konca tohto obdobia pochádzajúci Príbeh o savane, ktorý mi vyniesol aj prvé literárne ocenenie (2. miesto v Kukučínovej literárnej Revúcej). Bol to nedokončený príbeh o živote leopardice Scilly v africkom buši. Prečítajte si viac o tomto predobdobí a začiatku prvého obdobia.

Prvé obdobie: 12 – 18 rokov

 • Nosné témy: Oslava nádhery vesmíru, potreba ochrany Zeme
 • Typický zástupca: Druhá planéta
 • Charakteristika: Po predobdobí prišiel silný a nadlho výlučný obrat k vedeckej fantastike. Moje prvé obdobie sa vyznačuje stúpajúcou eufóriu z astronomických poznatkov a túžbou priblížiť ich čitateľom. Snažila som sa o popularizačný a vzdelávací charakter svojich diel. Fikciou som vysvetľovala niektoré doposiaľ nevysvetlené záhady kozmu, odvodzovala som vlastné závery zo známych poznatkov. Nie všetky podivné javy v príbehoch sú však vysvetlené, niečo si ponecháva rúško tajomstva. Dejiskom bol vesmír alebo ďaleká budúcnosť Zeme. Medziľudské vzťahy sú až na druhom mieste, na prvom je vzťah človeka k vesmíru a prírode (ale na zvieratá som už úplne zabudla). Človek vo vzťahu k vesmíru zaznamenáva stopy telepatie či rodovej pamäte. Problémy postáv sú pre mňa vysoko fiktívne a nemajú takmer nič spoločné so mnou. Tu tiež badať najsilnejší vplyv diel iných autorov na moju tvorbu.

Druhé obdobie: 15 – 21 rokov

 • Nosné témy: Boj človeka proti vesmíru, sila priateľstva
 • Typický zástupca: Večnosť omylov
 • Charakteristika: V mojom druhom období je stále v centre pozornosti vesmír, ale už sa začína venovať vyššia pozornosť aj človeku. Stúpa hĺbka psychologizácie a emócii postáv najmä vo vzťahu jednej k druhej. Ako prvoradé tu spomedzi vzťahov vystupuje priateľstvo. Na druhom mieste sa ocitajú rodinné väzby a na treťom partnerská láska. Prvýkrát sa objavujú motívy manipulácie, ovládania, využívania silnej charizmy či už na dobré alebo zlé účely. Ešte stále badať aj lásku k neživému, k planétam či kozmickým lodiam. Vesmír však postupne prestáva byť centrom (môjho) obdivu a vykresľuje sa ako pôvodca zdrvujúcich a desivých javov, voči ktorým je človek bezmocný. Dejiskom je stále kozmos, no časovo a priestorov bližší ako v prvom období. Svety zrodené v tomto období vykazujú vyššiu organizovanosť. Rodia sa prvé vysvetliteľné, i keď na predstavivosť náročné kozmologické modely. Ekologická problematika je na ústupe. Do problémov postáv sa primiešavajú čoraz silnejšie autobiografické motívy, spravidla zatiaľ veľmi metaforické.

Tretie obdobie: 20 – 26 rokov

 • Nosné témy: Medziľudská odlišnosť, medzigeneračné vzťahy, partnerská láska
 • Typický zástupca: Prvý a druhý diel Nula kelvinov
 • Charakteristika: Pozornosť sa od vesmíru prudko odvracia. Obracia sa k reálnemu životu, no stále silne poznačenému fantastikou, fikciou a abstraktnosťou. Dejiskom je Zem a jej okolie v súčasnosti alebo aspoň v období nie príliš vzdialenom od súčasnosti (+-50 rokov). V centre pozornosti začína stáť človek a jeho problémy, sčasti autobiografické, sčasti pre mňa stále do veľkej miery abstraktné. Najsilnejším citom je tu partnerská láska, za ktorou nasledujú rodinné vzťahy. Význam priateľstva oproti prvým dvom obdobiam hlboko poklesol. Počnúc týmto obdobím tiež vzniká výrazne menej prác (rátajúc aj nezapísané) ako doposiaľ.

Štvrté obdobie: 23 – 29 rokov

 • Nosné témy: Životné sklamania, medziľudské vzťahy
 • Typický zástupca: Cintorín živých
 • Charakteristika: Celé centrum pozornosti zaberá realita a skutočné problémy života. Fantastické prvky niekde úplne miznú, inde zostávajú iba ako druhoradá kulisa. Tam, kde pretrvali, fantastické prvky zosilňujú hlavnú myšlienku alebo ju umožňujú uskutočniť vo svete, kde by sa inak nezrealizovala. Samé osebe však nemajú byť predmetom obdivu a údivu. Pozornosť je plne obrátená na človeka a jeho vzťahy, najmä rodinné, menej na lásku a priateľstvo. Vzhľadom na slabý potenciál reality ako inšpirácie vznikajú len kratšie diela (toto obdobie ako jediné nesplodilo žiadny román).

 

Mohlo by vás zaujímaťMoja literárna tvorba


Napísať odpoveď

Tip 1: Aby ste predišli možnej strate komentára pri posielaní, napíšte si ho, prosím, do textového editora a sem ho iba prekopírujte.

Tip 2: Pred odoslaním obnovte CAPTCHA príklad stlačením na šípky napravo.

Povolené XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vymazané budú komentáre, ktoré obsahujú spam, nadávky alebo osobné útoky, porušujú zásady slušného správania, vôbec nesúvisia s témou či s komentármi pod ňou, alebo sú presnou kópiou nejakého z predošlých komentárov.

Hodnotu píšte ako číslo, nie slovom * Časový limit vypršal, obnovte prosím CAPTCHA príklad.


 

© 2014 – 2024 Jana Plauchová. S výnimkou materiálov z Wikimedia Foundation všetky práva vyhradené. Kontakt na autorku: adhara (zavináč) volny.cz. Stránky archivované Národnou knižnicou SR.