header image

 
 

Recenzia – Ondřej Šamárek: Kritické momenty kosmonautiky

Publikácia Kritické momenty kosmonautiky bola najprv z väčšej časti zverejňovaná ako seriál na stránkach www.kosmonautix.cz. Táto, v rámci kozmonautiky evidentne najobľúbenejšia téma, zožala taký úspech, že po úpravách vychádza aj knižne – so súčasným zachovaním na portáli (čo si cením). Svetlo sveta uzrela ako brožovaná väzba netypického formátu – strany dlhšie než širšie.

Najkritickejšie okamihy dobývania kozmu človekom nie sú mnohým čitateľov neznáme. Zvlášť o udalostiach končiacich smrťou posádky bolo už v češtine čo-to popísané. Ale čo chvíle, kedy k stratám na životoch chýbal iba okamih, len jediný zlý moment, len kúsok smoly? Tie – azda s výnimkou slávneho Apolla 13 – už tak často opisované nebývajú, zvlášť pokiaľ nemajú súvis s neskoršou tragickou haváriou, neboli jej prehliadanými varovnými príznakmi. Tu – ale nielen tu – sa ukrýva významný prínos Šamárkovej knihy. Opisuje rozličné situácie pilotovaných kozmických letov, pri ktorých bolo dispečerom na Zemi a posádke horúco. Niekedy aj doslova. Od tých najznámejších a najtragickejších cez niektoré šokujúce, najmä sovietske či ruské situácie, o ktorých sa mnoho nehovorilo kvôli ich (polo)utajeniu, až po problémy, ktoré sa v danej situácii javili horšie, než naozaj boli. Niečo skončí pousmiatím, z väčšiny ale behá mráz po chrbte. Stupeň kritickosti daných momentov je teda rozličný, čomu zhruba zodpovedá aj rozsah im venovaný. Zopár menších príhod je zhrnutých do väčších kapitol, naopak, počtom obetí najtragickejšie kozmické lety si vyslúžili rozdelenie do samostatných kapitol.

Niektoré informácie zaujmú aj tým, že v iných českých publikáciách sa s nimi možno stretnúť len ťažko. Napríklad musím priznať, že o viacerých netragických nehodách na Sojuzoch som pred čítaním tejto knižky ani nepočula. Ani dobre známe nehody Challengera, Columbie, a podobne, sa neobmedzia na verklíkovanie známych faktov. Naopak, zaujmú odlišným podaním, novým pohľadom a osviežujúcim striedaním technických údajov s pocitmi astronautov, priamym zobrazením scén striedaných s vysvetľovacími pasážami.

Kritické momenty kozmonautiky načrtávajú každý problém komplexne, pretože komplexný je. Najmä za tými najdesivejšími okamihmi v histórii kozmonautiky sa totiž neskrývala len jediná nešťastná náhoda, jediné ľudské pochybenie. Už od samotných počiatkov dobývania vesmíru konštruktéri vedeli, že ide o veľmi nebezpečný podnik, a primerane sa k nemu stavali. Napriek tomu si však nešťastie kľukatými cestičkami párkrát vybralo aj daň najvyššiu. A naopak, niekedy práve neočakávané správanie sa zariadenia v kozme, prekročenie jeho limít a jeho použitie za okolností, na ktoré nebolo stavané ani testované, ľudské životy zachránilo.

Kniha popisuje vývoj problému od častokrát neradostnej politickej situácie, ktorá býva prostredím rodiacich sa nešťastí, cez stručnú históriu projektu, až po samotný let. Snaží sa s troškou fantazírovania čitateľovi vykresliť, čo zoči-voči smrti prežívali posádky i riadiace strediská, aké mali v danej situácii možnosti, k akým následkom by asi viedli odlišné rozhodnutia. Napokon nás autor vždy dovedie k zrozumiteľnému vysvetleniu príčiny problému – a tá býva neraz smiechom cez slzy, bizarnou zmesou nepriaznivých faktorov, v ktorých však neraz hrá veľkú úlohu ľudská nedomýšľavosť, nepredvídavosť či jednoducho hlúposť. Niekedy sa stretneme aj s komentárom k najznámejším fámam a bludom, aké ohľadom danej nehody medzi verejnosťou panujú. A v neposlednom rade poukazuje aj na udivujúcu nepoučiteľnosť sa mocností, na dlhodobé prehliadanie alarmujúcej situácie. Pretože len málo nehôd prišlo skutočne ako blesk z jasného neba bez varovania…

Text je vyvážený a vzhľadom na náročnosť témy veľmi čítavý. Vysvetlenia zrejme budú pôsobiť aj laikovi zrozumiteľne. Kniha prakticky neobsahuje monotónne pasáže, ale vytvára pestrú mozaiku komplexnosti nejakej historickej udalosti. Aj ten, kto už nejakú tú knižku o kozmických katastrofách vlastní, jej pokojne môže urobiť na poličke miesto – má čo ponúknuť nielen úplným laikom. A to aj vďaka svojej aktuálnosti. Od roku 2003 sme, vďakabohu, síce smrteľnú nehodu pri kozmickom lete nemali, ale to neznamená, že by všetko úžasne klapalo – a posledná spomenutá krušná udalosť, hrozba utopenia astronauta v jeho vlastnom skafandri, je iba tri roky stará.

Čítanie knihy však trochu sťažuje jej úprava. Čudný formát by ani tak nevadil, ale početné drobné chybičky textu, niekde aj dve-tri na stranu, už áno. Medzery žijú vlastným životom – niekde chýbajú (najčastejšie za interpunkčným znamienkom), inde sa objavujú vo zdvojenom počte. Ide a takú rozšírenú chybu, až z nej podozrievam zalomenie. Do textu sa prepašovalo aj zopár preklepov, ktoré by bola odhalila už automatická kontrola pravopisu. Chyba sa dá nájsť tiež v číslovaní vysvetľujúcich poznámok pod čiarou, či presnejšie na boku stránok – poznámka s istým číslom sa na danej strane nenachádza. Ani samotný typ písma mi nepripadá zvolený príliš šťastne – namiesto profesionálneho výsledku vyvoláva dojem surového nástrelu. Niektoré obrázky sú zbytočne veľké na to, v akej sú nízkej kvalite. Nezaškodilo by tiež mať popisy v obrázkoch v češtine.

Kritické momenty kozmonautiky určite stoja za to, aby doplnili knižnicu záujemcov o kozmický výskum. A to aj napriek tomu, že z nej vinou neobyčajného formátu asi budú prečnievať. Dúfam, že sa dočkáme až ďalších knižne vydaných seriálov z kozmonautix.cz a tiež, že si pri ich publikácii dajú tvorcovia na úpravu tentoraz trochu väčší pozor.

 


Názov: Kritické momenty kosmonautiky
Autor: Ondřej Šamárek
Vydavateľstvo: Seznam.cz, a.s.
Počet strán: 368 strán
Jazyk: český jazyk
ISBN: 978-80-906186-2-6
Dátum vydania: 2015

Mohlo by vás zaujímaťKnižné recenzie


Napísať odpoveď

Tip 1: Aby ste predišli možnej strate komentára pri posielaní, napíšte si ho, prosím, do textového editora a sem ho iba prekopírujte.

Tip 2: Pred odoslaním obnovte CAPTCHA príklad stlačením na šípky napravo.

Povolené XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vymazané budú komentáre, ktoré obsahujú spam, nadávky alebo osobné útoky, porušujú zásady slušného správania, vôbec nesúvisia s témou či s komentármi pod ňou, alebo sú presnou kópiou nejakého z predošlých komentárov.

Hodnotu píšte ako číslo, nie slovom * Časový limit vypršal, obnovte prosím CAPTCHA príklad.


 

© 2014 – 2024 Jana Plauchová. S výnimkou materiálov z Wikimedia Foundation všetky práva vyhradené. Kontakt na autorku: adhara (zavináč) volny.cz. Stránky archivované Národnou knižnicou SR.