header image

 
 

Kapitoly Príbehu Padajúcich Hviezd

Prvá aj druhá zaznamenaná verzia Príbehu Padajúcich Hviezd mala iba po sedem dlhých kapitol. Názvy týchto kapitol boli inšpirované výlučne ich obsahom. Zneli:

 

PRVÁ KAPITOLA
Druhý záblesk
DRUHÁ KAPITOLA
Modrá zmena
TRETIA KAPITOLA
Ohňová hora
ŠTVRTÁ KAPITOLA
Prvý záblesk
PIATA KAPITOLA
Nadol, ku hviezdam!
ŠIESTA KAPITOLA
Zatratení
SIEDMA KAPITOLA
Tá, ktorá svieti najjasnejšie

 

Prvé dve verzie Príbehu Padajúcich Hviezd so zhodným počtom kapitol – 7.

Desať rokov nato však začala prichádzať nová, omnoho obsiahlejšia verzia príbehu, ktorá si už s pôvodným počtom kapitol ani zďaleka nevystačila. Keďže nová verzia bola štyrikrát dlhšia a štyri (vo forme 3+1) je pre celé toto univerzum magické číslo, k pôvodným siedmim kapitolám pribudol trojnásobok nových. Šesť z nových kapitol je inšpirovaných dejom. Zvyšných pätnásť takisto, no zároveň sú to citáty z piesní, ktoré ma pri tvorbe starej aj novej verzie inšpirovali.

Tento román má celkom slušný playlist inšpiračných skladieb. Bez toho, aby som to bola vedela, bola jedna z nich (pritom nijako známa) obľúbenou aj pilotom posádky raketoplánu Columbia, ktorej tragédia toto univerzum vytvorila. Táto skladba zaznela aj na palube osudovej misie Columbie. Jej slová sa stali inšpiráciou pre názvy 3., 20. a 25. kapitoly.

Tu je ich kompletný zoznam:

 

PROLÓG
PRVÁ KAPITOLA
Druhý záblesk
DRUHÁ KAPITOLA
Modrá zmena
TRETIA KAPITOLA
Stratený v myšlienkach, stratený v čase
ŠTVRTÁ KAPITOLA
Režim Abort
PIATA KAPITOLA
Prelomiť tmu
ŠIESTA KAPITOLA
Zelená nad modrou
SIEDMA KAPITOLA
Vo svete magnetov a zázrakov
ÔSMA KAPITOLA
Rozhovor s hviezdami
DEVIATA KAPITOLA
Čierna žena
DESIATA KAPITOLA
Neznáme premenné
JEDENÁSTA KAPITOLA
Prvý záblesk
DVANÁSTA KAPITOLA
Otázky do neba
TRINÁSTA KAPITOLA
Ohňová hora
ŠTRNÁSTA KAPITOLA
Čo sa stalo, to sa stane
PÄTNÁSTA KAPITOLA
Nadol, ku hviezdam!
ŠESTNÁSTA KAPITOLA
Čo odo mňa chcete?
SEDEMNÁSTA KAPITOLA
Toto je súmrak
OSEMNÁSTA KAPITOLA
Otvoriť dvere svojim nepriateľom
DEVÄTNÁSTA KAPITOLA
Tvárou tvár svetlu
DVADSIATA KAPITOLA
Spálený a zlomený
DVADSIATA PRVÁ KAPITOLA
Pomalý rozklad
DVADSIATA DRUHÁ KAPITOLA
Blízko plameňov
DVADSIATA TRETIA KAPITOLA
Sila vnútorného prílivu
DVADSIATA ŠTVRTÁ KAPITOLA
Kráčať do čeľustí pekla
DVADSIATA PIATA KAPITOLA
Naspäť do života
DVADSIATA ŠIESTA KAPITOLA
Zatratení
DVADSIATA SIEDMA KAPITOLA
Noc sa otáča okolo
DVADSIATA ÔSMA KAPITOLA
Tá, ktorá svieti najjasnejšie
EPILÓG

 

 Zóna Príbehu Padajúcich Hviezd Zóna Padajúcich hviezd


Napísať odpoveď

Tip 1: Aby ste predišli možnej strate komentára pri posielaní, napíšte si ho, prosím, do textového editora a sem ho iba prekopírujte.

Tip 2: Pred odoslaním obnovte CAPTCHA príklad stlačením na šípky napravo.

Povolené XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vymazané budú komentáre, ktoré obsahujú spam, nadávky alebo osobné útoky, porušujú zásady slušného správania, vôbec nesúvisia s témou či s komentármi pod ňou, alebo sú presnou kópiou nejakého z predošlých komentárov.

Hodnotu píšte ako číslo, nie slovom * Časový limit vypršal, obnovte prosím CAPTCHA príklad.


 

© 2014 – 2024 Jana Plauchová. S výnimkou materiálov z Wikimedia Foundation všetky práva vyhradené. Kontakt na autorku: adhara (zavináč) volny.cz. Stránky archivované Národnou knižnicou SR.